Vadarfåglar


Strandskata  ( Haematopus ostralegus )

made by krutfelt design Uppdaterad: 2018-01-06 © Mikael Nord  2004-2011.