Vadarfåglar


Strandskata  ( Haematopus ostralegus )

made by krutfelt design Uppdaterad: 2017-10-11 © Mikael Nord  2004-2011.