Havsfåglar


Vitpannad albatross  ( Thalassarche bulleri )

made by krutfelt design Uppdaterad: 2018-10-20 © Mikael Nord  2004-2011.