Storkfåglar


Svart stork  ( Ciconia nigra )

made by krutfelt design Uppdaterad: 2019-01-03 © Mikael Nord  2004-2011.