Senaste nytt!
- Indisk blåkråka
- Större vimpeldrongo
- Sånglärka
- Orientalisk råttorm
- Brunhuvad barbett
- Vitögd hökvråk
- Gråhuvad vipa
- Mindre flugsnappare
- Broksporrhöna
- Silvertärna
- Gulgrå sparv
- Ejder
- Grå langur
- Lappuggla
- Tiger
- Härfågel


  Gråhuvad vipa  ( Vanellus cinereus )


New!
made by krutfelt design Uppdaterad: 2019-06-22 © Mikael Nord  2004-2011.