Vadarfåglar


Strandskata  ( Haematopus ostralegus )

made by krutfelt design Uppdaterad: 2022-06-30 © Mikael Nord  2004-2011.