Insekter / Spindlar A till Ö
- "Guldvivel"
- Aprikostofsspinnare
- Blå jungfruslända
- Blå Kejsartrollslända
- Blåbandad jungfruslända
- Brun Mosaiktrollslända
- Fluga sp.
- Fyrfläckad trollslända
- Gräshoppa sp.
- Guldtrollslända
- Hagtornsbärfis
- Höstmosaikslända
- Kamhornad knäppare
- Lövträdlöpare
- Mindre smaragdflickslända
- Rödhjon
- Skalbagge sp.
- Smalbandad ekbarkbock
- Spjutflickslända
- Större aspvedbock
- Större ängstrollslända
- Vallhumla


Kamhornad knäppare  ( Ctenicera pectinicornis )

made by krutfelt design Uppdaterad: 2024-07-18 © Mikael Nord  2004-2011.